Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά το Πάσχα 2022 

Πότε ανοίγουν τα σχολεία πάλι μετά τις διακοπές του Πάσχα 2022 

 

Σύμφωνα με την νομοθεσία για τις διακοπές, αργίες και εορταστικές εκδηλώσεις των σχολείων τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές Πάσχα την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

 

Πότε ανοίγουν μετά τις διακοπές του Πάσχα

Θα ανοίξουν πάλι την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 μετά τις διακοπές του Πάσχα, καθόσον η αργία της Πρωτομαγιάς 2022 (Κυριακή) μεταφέρθηκε με υπουργική απόφαση την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, οπότε και τα σχολεία θα ανοίξουν την Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022, λόγω του ότι συμπίπτει με Κυριακή, μετατίθεται για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

 

Αριθμ. 33566 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1758/11.04.2022
Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Μεταθέτουμε την υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 για τις 2 Μαΐου 2022 και ημέρα Δευτέρα.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Η ΥΑ μετάθεσης της Πρωτομαγιάς στο δημόσιο τομέα

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/75/οικ. 5899 –  ΦΕΚ Τεύχος B’ 1785/12.04.2022
Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Μεταθέτουμε την υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, επειδή συμπίπτει με Κυριακή

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 109/01.08.2017
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

  

Άρθρο 3
Διακοπές, Αργίες και Εορταστικές εκδηλώσεις

1. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τις ακόλουθες ημέρες και περιόδους:

α) τα Σάββατα και τις Κυριακές,
β) την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή),
γ) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων),
δ) την Καθαρά Δευτέρα,
ε) την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή),
στ) από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα),
η) την 1η Μαΐου,
θ) την εορτή του Αγίου Πνεύματος,
ι) από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) και
ια) την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.