Πότε θα δοθούν οι συντάξεις για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πότε θα δοθούν οι συντάξεις για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Στις 30 Ιουνίου 2018, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, όπως προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Εργασίας και Οικονομικών

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/49435/ΔΠΓΚ/2017 – ΦΕΚ 2275/Β/4-7-2017, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται, μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΓΔΟΥ (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).Αριθμ. 2/49435/ΔΠΓΚ – ΦΕΚ Τεύχος Β 2275/04.07.2017
Τροποποίηση της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» (Β 54).

ΣχετικάΠοσό σύνταξης λόγω θανάτου (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου) μέχρι την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης