Τηλέφωνα για Βλάβες – Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος

Τηλέφωνα για Βλάβες – Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος

ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ. Τηλέφωνα για Βλάβες – Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόγραμμα διακοπών

 

Βλάβες – Διακοπές Ρεύματος

Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το Κέντρο Βλαβών

  • Τηλέφωνα για Βλάβες
  • Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης

 

ΔΕΔΔΗΕ. Νέο ΔΩΡΕΑΝ (για κινητά και σταθερά) Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης και Βλαβών

 

800 400 4000

 

Το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ (800 400 4000) λειτουργεί:

 

Καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο

Για αναγγελία βλαβών

Για όλα τα γενικά θέματα εξυπηρέτησης (παροχή πληροφοριών και υποδοχή αιτημάτων)

 

 

Πως βλέπουμε τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματοςπρογραμματισμένες και έκτακτες, στην περιοχή μας και πότε θα αποκατασταθούν

 

 

Έκτακτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος

Για να δούμε αν υπάρχει έκτακτη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή μας και πότε αυτή θα αποκατασταθεί ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Στον διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ επιλέγουμε

Online Δήλωση Βλάβης

και στη συνέχεια την επιλογή Δήλωση Νέας Βλάβης

Η εφαρμογή μας ζητά να δηλώσουμε τον νομό της περιοχής μας

Αφού επιλέξουμε τον νομό στην οθόνη μας εμφανίζονται όλες οι έκτακτες βλάβες ηλεκτρικού ρεύματος του νομού που επιλέξαμε, η ώρα που σημειώθηκε η διακοπή και η ώρα που θα αποκατασταθεί η βλάβη από τον ΔΕΔΔΗΕ 

 

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης

Δείτε τις Προγραμματισμένες Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε δήμο