Tο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Ισχύς των αναρτημένων πράξεων

Tο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Ισχύς των αναρτημένων πράξεων

Ισχύς των αναρτημένων πράξεων στο πρόγραμμα «Διαύγεια»Νόμος 3861/2010 Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο – «Πρόγραμμα Διαύγεια»

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 4 άρθρου 23 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ Α 254)

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές.

«4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το αναρτημένο, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.»
Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 6 άρθρου 23 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ Α 254)

«5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση.
Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.»
Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 5 άρθρου 23 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ Α 254)Δείτε παρακάτω αναλυτικά το κείμενο του Νόμου 3861/2010 Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο – «Πρόγραμμα Διαύγεια»

Το παρόν νομοθέτημα αποτελεί μέρος του Συλλογικού Έργου ιδιωτικής κωδικοποίησης «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (Δ.Κ.Ν. – Ραπτάρχης) το οποίο υλοποιείται από το ομώνυμο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η παρουσίαση του παρόντος νομοθετήματος ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά δεδομένα της θεματικής ένταξής του στον Δ.Κ.Ν., ιδίως από την άποψη των παραπομπών σε συσχετιζόμενα κανονιστικά κείμενα και σε άλλες θεματικές ενότητες του Έργου. Ενημέρωση μέχρι 29.5.2015

Πίνακας περιεχομένων
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861 της 8/13.7.2010 (ΦΕΚ Α ́ 112)
Άρθρο 1 Αντικείμενο του νόμου
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3 Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
Άρθρο 4 Ισχύς των πράξεων
Άρθρο 5 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα
Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο
Άρθρο 7 Διάθεση τευχών Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
Άρθρο 8 Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων
Άρθρο 9 Ειδικές ρυθμίσεις
Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος
«Άρθρο 10Α Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών
«Άρθρο 10Β Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων

Πηγή: minadmin.gov.gr