Πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού των συνταξιούχων του ΤΑΝ

Αριθμ. Φ.10041/4637/205 – ΦΕΚ Β 1485 – 25.05.2016

Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθερισμού των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), έτους 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ο αριθμός των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.A.N.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.A.A.), που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού του έτους 2016 καθορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο στους 2.000 (δύο χιλιάδες).

2. Η ανώτατη, κατ’ άτομο, δαπάνη φιλοξενίας, της οποίας ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών θα καταβάλει το 80%, καθορίζεται στα € 43,41 ημερησίως (σαράντα τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά), για τον μόνο συνταξιούχο που θα φιλοξενηθεί σε μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, και στα € 37,34 (τριάντα επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά), για το ζεύγος των συνταξιούχων που θα φιλοξενηθεί σε δίκλινο δωμάτιο.

3. Η δαπάνη για το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από τους τόπους παραθερισμού, που θα καταβληθεί απευθείας στους δικαιούχους, καθορίζεται στο ποσό των € 50 (πενήντα ευρώ).

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ