Πρόγραμμα επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

Αριθμ. 272/10958 – ΦΕΚ B 265 – 11.02.2016
Πρόγραμμα επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η εφαρμογή, από 1ης Ιανουαρίου 2016, προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης του Καταρροϊκού πυρετού (ΚΠ) στην Ελλάδα για το έτος 2016.

Επίσης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2000/75/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1266/2007 που έχει διάρκεια ένα (1) έτος.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
(α) Η συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών του Καταρροϊκού Πυρετού στα βοοειδή μέσω της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης και στα αιγοπρόβατα μέσω της παθητικής επιτήρησης
(β) Επί ορομετατροπής/ανίχνευσης ιού του ΚΠ επί βοοειδούς − μάρτυρα, η άμεση διενέργεια περαιτέρω έρευνας (κλινική και εργαστηριακή) για τον αποκλεισμό ή μή της κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ.
(γ) Η έρευνα μέσω της εντομολογικής επιτήρησης του είδους και της διασποράς των ξενιστών Culicoides στη χώρα.