Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»

Αριθμ. Φ2/33691/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 836/15.03.2017
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Αριθμ. Φ2/33687/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 796/13.03.2017
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων»

Αριθ. Φ2/ 33678 /Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 730/09.03.2017
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»

Αριθμ. Φ2/33695/Δ4 – ΦΕΚ  Τεύχος Β 731/09.03.2017
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή»

Αριθμ. Φ2/ 33685/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 732/09.03.2017
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων».

Αριθμ. Φ2/26651/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 756/09.03.2017
Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία»

Αριθμ. Φ2/26650/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 756/09.03.2017
Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις»

Αριθμ. Φ2/33692/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 780/13.03.2017
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

Αριθμ. Φ2/33697/Δ4 – ΦΕΚ  Τεύχος Β 781/13.03.2017
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»