Προγράμματα μαθημάτων Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων τάξεων ΕΠΑΛ

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Τάξεων ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν.4386/2016 (Α’ 83) (Αριθμ. Φ2/108500/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2275/04.07.2017)