Προγραμματισμός λειτουργίας των ΙΕΚ Τουρισμού 2018-2019

Προγραμματισμός λειτουργίας των ΙΕΚ Τουρισμού 2018-2019

Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019 (Αριθμ. 9303 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1983/01.06.2018)Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Την εισαγωγή συνολικά οχτακοσίων τριάντα τεσσάρων (834) καταρτιζόμενων στο Α εξάμηνο των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019, ως κατωτέρω:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018-2019

ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
(Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 75 50 25
ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 50 50 25
 ΚΕΡΚΥΡΑ 25 50  –
 ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  50 50  25
 ΑΡΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  50  50  –
 ΡΟΔΟΣ 50  50  25
 ΓΑΛΑΞΙΔΙ 30  50
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  27  27
ΣΥΝΟΛΟ 357 377 100

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 834 άτομα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού