Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών