Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης γονέων, συζύγων ή αδελφών ΑμεΑ

Καταγραφή προϋποθέσεων χορήγησης της σύνταξης γονέων, συζύγων ή αδελφών ατόμων με αναπηρία ΑμεΑ (Άρθρο 37, Ν.3996/2011)