Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον δήμο Καλυμνίων

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον δήμο Καλυμνίων

Διαγωνισμός για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω και εν ελλείψει παρ’ Εφέταις, με έμμισθη εντολή στο Δήμο ΚαλύμνουΗ πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Καλύμνου με σχέση έμμισθης εντολής

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες (και μέχρι πέντε ημέρες πριν τη λήξη των αιτήσεων) από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων

Αρμόδια Δημοτική Υπάλληλος κα Γιαβάση Κωνσταντίνα Τηλέφωνο 2243360125

Δείτε την προκήρυξη