Προσλήψεις 1.023 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προσλήψεις 1.023 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Την κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη χιλίων είκοσι τριών (1023) εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από αίτημα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι Αναπληρωτές και Ωρομίσθιοι καθηγητές / καθηγήτριες θα απασχοληθούν με σύμβαση Εργασίας ορισμένου χρόνου (πέντε μήνες), έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα, μέρος των τεράστιων κενών που υπάρχουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η δαπάνη για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων