Προσωρινή είσοδος–έξοδος ατόμων από λιμένα Πέτρας Μυτιλήνης

Αριθμ. 7001/9/43−β – ΦΕΚ B 3482 – 24.12.2014

Προσωρινή είσοδος – έξοδος προσώπων και εμπορευμάτων από λιμένα Πέτρας Μυτιλήνης.

1. Επιτρέπεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου 2015 έως την 30 Νοεμβρίου 2015, η είσοδος προσώπων και εμπορευμάτων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, από το λιμένα Πέτρα Μυτιλήνης.
2. Ο σχετικός διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα και ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής.
3. Ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα του Τελωνείου Μυτιλήνης.

Αριθ. 7001/9/43 – ΦΕΚ Β 2250 – 19.08.2014

Προσωρινή είσοδος – έξοδος ατόμων από λιμένα Πέτρας Μυτιλήνης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (19.08.2014) έως την 31 Δεκεμβρίου 2014, η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, από το λιμένα Πέτρα Μυτιλήνης.

2. Ο σχετικός διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα και ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής.

3. Ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα του Τελωνείου Μυτιλήνης.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

———
Η Πέτρα είναι ένας μεγάλος οικισμός στα βόρεια παράλια της Λέσβου με πληθυσμό των 1.246 κατ. (2001) και είναι η πρώην έδρα του Δήμου Πέτρας. Η οικονομία του οικισμού στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, καθώς πλήθη τουριστών συρρέουν κάθε καλοκαίρι στην Πέτρα για την όμορφη και μεγάλη παραλία της και τα αξιοθέατα της. Κύριο αξιοθέατο της Πέτρας δεν είναι άλλο απ΄τον ναό της Παναγίας Γλυκοφιλούσας που δεσπόζει πάνω σ΄έναν βράχο (εξ’ ου και το όνομα Πέτρα) με τα 114 σκαλοπάτια του στο κέντρο του οικισμού. Αξιοθέατα αποτελούν επίσης ο Ναός του Αγίου Νικολάου και το αρχοντικό της Βαλερτζίδαινας.