ΠΣ Εργάνη. Εγχειρίδιο Χρήσης για την επιχείρηση και εργοδότη

ΠΣ Εργάνη. Εγχειρίδιο Χρήσης για την επιχείρηση και εργοδότη

Βασικές οδηγίες χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

 

Στην παρούσα έκδοση του εγχειριδίου χρήσης του ΠΣ Εργάνη παρέχονται γενικές βασικές πληροφορίες για την επιχείρηση/εργοδότη, ενδεικτικά αναφέρεται σε οδηγίες πρόσβασης και υποβολών, στα στοιχεία του Μητρώου, διαλειτουργικότητας με τον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ, στις ομαδικές υποβολές, στην ομαδική διαγραφή προσωρινών εντύπων στοιχείων, στην ανεξάρτητη εφαρμογή για την δημιουργία απλού *xml για το Ε4 πίνακα προσωπικού κ.α

Πίνακας περιεχομένων

Συντομογραφίες 4
Διαγραμματική Απεικόνιση Σταδίων Διαδικασιών Υποβολών – (url) https://eservices.yeka.gr . 5
1. Όροι ΑΜΟΕ, ΑΜΕ – Χρήστες ΑΜΟΕ, ΑΜΕ, ΓΓΠΣΔΔ και Χρήστες Εργάνη 6
2. Πρόσβαση – Προϋποθέσεις 8
3. Μητρώα Εργάνη, e-ΕΦΚΑ . 8
4. Μητρώα Εργάνη, ΓΓΠΣΔΔ 9
5. Λειτουργικότητες στο μητρώο του ΠΣ Εργάνη . 9
α. «Στοιχεία Προσωπικού» . 10
β. «Στοιχεία Προσωπικού Βάσει ΓΓΔΕ» 11
γ. «Μεμονωμένα ΑΦΜ βάσει ΓΓΔΕ» 12
δ. «Στοιχεία Ωφελούμενων σε Ειδικά Έντυπα» . 12
6. Καταχώρηση Στοιχείων Εντύπων ανά Είδος: Έντυπα ΣΕΠΕ, Έντυπα ΟΑΕΔ, Ειδικά Έντυπα και έντυπα Ειδικού Σκοπού. . 12
α. Συνοπτική Περιγραφή (Απλή Εισαγωγή με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων): . 13
β. Συνοπτική Περιγραφή (Ομαδικές Υποβολές). 13
γ. Συνοπτική Περιγραφή (με μερική συμπλήρωση στοιχείων) για τον Ε4:Συμπληρωματικό Ωραρίου Ε8:Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης και Ε12-e-OIΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. 14
γα. Έντυπο Ε4 Συμπληρωματικό Ωραρίου (Ατομικός) 14
γβ. Έντυπο Ε8 με μερική συμπλήρωση στοιχείων και δυνατότητα υποβολής σε ημερήσια βάση. 15
γγ. Έντυπο Ε12-Αναγγελία με μερική συμπλήρωση στοιχείων και δυνατότητα υποβολής σε ημερήσια βάση. . 15
δ. Συνοπτική Περιγραφή: με αποστολή sms . 16
δα. Σύνθεση Γραπτού Μηνύματος με sms Ε4:Συμπληρωματικός Ωραρίου 16
δβ. Σύνθεση Γραπτού Μηνύματος με sms Ε8: Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης 17
7. Αναζήτηση ήδη καταχωρημένων και υποβληθέντων Δηλώσεων 18
8. Εκτύπωση Συμπληρωματικού Πρόσληψης από το Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης 19
9. Διαγραφή Προσωρινά Αποθηκευμένων ανά Έντυπο . 21
10. Μαζική Διαγραφή Προσωρινά Αποθηκευμένων Εντύπων 21
11. Καταχώρηση Email επικοινωνίας 22
12. Διόρθωση στοιχείων στην καρτέλα του παραρτήματος 23

 
 

13. Ειδικοί Εξωτερικοί Χρήστες ΕΡΓΑΝΗ 24
14. Καταχώρηση στοιχείων υποβολών με χρήση αρχείου (*.xml) 26
15. Λίστες Τιμών για Αρχείο *XML . 30
16. Καταχώρηση αριθμών κινητών τηλεφώνων . 31
17. Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml) Ειδικής Ανεξάρτητης Εφαρμογής 33
18. Στοιχεία – Έντυπα ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ . 35
19. Στοιχεία – Έντυπα ΣΕΠΕ . 35
20. Στοιχεία – Έντυπα ΟΑΕΔ. 37
21. Ειδικά Έντυπα [αφορούν ωφελουμένους/πρακτική άσκηση/μαθητεία] 39
22. Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας (Ειδικά Έντυπα). 41
23. Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας ΙΓΕΕ και ΕΠΑ –Ειδικά Έντυπα. . 42
24. Ειδικού Σκοπού 43
25. Βασικές λίστες τιμών ταξινόμηση 43
Παράρτημα Ι- Ύπαρξη XML-έκδοση XSD . 45

ΠΣ Εργάνη. Εγχειρίδιο Χρήσης για την επιχείρηση και εργοδότη