Ρυθμίσεις κυνηγιού στη ζώνη Α2 του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Αριθμ. 143545/2207 – ΦΕΚ B 2845 – 07.09.2016
Ρυθμίσεις θήρας στη ζώνη Α2 του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Επιτρέπουμε, από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017, τη θήρα στη ζώνη Α2 «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ» του Κυπαρισσιακού Κόλπου, η οποία προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 25794/20-5-2016 (ΦΕΚ 141/Δ/24-5-2016) απόφαση «Μέτρα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR 2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιάς, Κακόβατος», «GR 2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο-Κυπαρισσία», «GR 2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία) » και της ευρύτερης περιοχής τους», μέχρι την έκδοση του Π.Δ. «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του»