Ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους και διαγραφή χρεών αγροτών και κτηνοτρόφων

Ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους και διαγραφή χρεών αγροτών και κτηνοτρόφων

Θεσπίζεται δυνατότητα διευθέτησης των οφειλών των αγροτών και κτηνοτρόφων προς τα πιστωτικά ιδρύματα με ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη την βιώσιμη οικονομική δυνατότητα εκάστου δανειολήπτη βάσει των τρεχουσών προσωπικών περιουσιακών στοιχείων και της εισοδηματικής ικανότητάς τουΣτο πλαίσιο αυτό, σημαντική καινοτομία του προγράμματος ρύθμισης / συμβιβασμού αποτελεί και η εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πανωτόκια (Ν. 3259/2004) επί του οφειλομένου ποσού, ώστε η ρύθμιση να αφορά στο εναπομείναν καθαρό λογιστικό υπόλοιπο.

Συγκεκριμένα, για την διαμόρφωση του οφειλομένου ποσού από τον εκάστοτε δανειολήπτη, θα λαμβάνονται υπόψιν αφενός μεν το ύψος της οφειλής και η εξασφάλιση του χρέους του, μέσω ιδίως των εμπραγμάτων ασφαλειών, αφετέρου δε η τρέχουσα ατομική περιουσιακή κατάσταση του κάθε ενδιαφερομένου όπως θα προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά του, με στόχο την βιώσιμη λύση της ρύθμισης και την ανταπόκριση της κάθε ξεχωριστής αίτησης στα ατομικά δεδομένα κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης για παράδειγμα, οφειλέτης με ύψος δανείου 100.000 ευρώ, ο οποίος οφείλει ακόμη 85.000 ευρώ στο πιστωτικό ίδρυμα και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει την οφειλή του αυτή μερικώς, ήτοι πάνω από 70% έως 140% του ληφθέντος κεφαλαίου, μπορεί να οδηγηθεί σε έκπτωση έως και 15% επί του λογιστικού υπολοίπου.

Ενώ ο συμβιβασμός με την ίδια εμπράγματη εξασφάλιση και για οφειλή έως 20.000 ευρώ, μπορεί να οδηγήσει τον οφειλέτη σε έκπτωση έως και του 40% του λογιστικού υπολοίπου του, ήτοι ποσού 8.000 ευρώ.

Αναφορικά δε με οφειλή ίση ή πάνω των 20.000 ευρώ, με εμπράγματη εξασφάλιση πάνω από το 70% έως και 140% του ληφθέντος ποσού, ο οφειλέτης δύναται να συμβιβαστεί και να πετύχει έκπτωση μέχρι και του 30% του λογιστικού υπολοίπου.

Επίσης η ρύθμιση αφορά και σε οφειλές ανεπαρκώς εξασφαλισμένες ή και χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, των οποίων η εξόφληση θα αφορά μόνο στο 60% του λογιστικού υπολοίπου και έκπτωση του 40%, εφόσον ο συγκεκριμένος οφειλέτης αδυνατεί να παράσχει κάποια εξασφάλιση και ταυτόχρονα από τα οικονομικά του δεδομένα δεν παρέχονται εχέγγυα βιώσιμης λύσης μιας ενδεχόμενης ρύθμισης.

Εάν δε ο ίδιος πιο πάνω οφειλέτης προβεί σε συμβιβασμό θα επωφεληθεί της έκπτωσης, η οποία δύναται να φτάσει έως και στο 60% του οφειλομένου λογιστικού υπολοίπου για οφειλή έως 20.000 ευρώ και σε έκπτωση έως και 60%, για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ εφόσον έχουν εξαντληθεί περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά του στοιχεία βιώσιμη λύση της ρύθμισης. Άρα οφειλέτης που χρωστάει καθαρό υπόλοιπο 100.000 ευρώ χωρίς ή με ανεπαρκή εξασφάλιση θα επωφεληθεί της έκπτωσης μέχρι και του ποσού των 60.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως τόσο στο πλαίσιο της ρύθμισης όσο και του συμβιβασμού επέρχεται πλήρης διαγραφή των εξωλογιστικών τόκων.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για έξι μήνες από 1 Μαΐου 2018 και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού ΧρέουςΣε ρύθμιση των οφειλών τους, προς την Εφορία, τον ΟΓΑ και τις τράπεζες θα μπορούν να προχωρούν οι αγρότες μέσω πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr). Τις λεπτομέρειες περιέγραψαν τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ο υφυπουργός κ. Βασίλης Κόκκαλης και ο Ειδικός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρµούσης.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση στο εξής παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αγροτών προς:
– Εφορία (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ.).
– ΟΓΑ για ασφαλιστικές εισφορές και
– Τράπεζες, οι οποίες έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κλπ.) για τα αγροτικά τους δάνεια.

Ειδικότερα, η ρύθμιση των αγροτικών οφειλών μπορεί να περιλαμβάνει 100% διαγραφή των τόκων υπερημερίας δανείων. Επίσης, προβλέπεται διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη τόσο ο νόμος για τα πανωτόκια όσο και οι ισχύουσες υποθήκες. Παρέχεται και δυνατότητα πώλησης ακινήτων, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους. Ακόμη, η ρύθμιση περιλαμβάνει διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας.

Η αποπληρωμή των οφειλών θα μπορεί να γίνεται έως και σε 120 δόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του αγρότη και τις δαπάνες διαβίωσης.

Τα κόκκινα αγροτικά δάνεια

Στην περίπτωση που ο αγρότης εξοφλήσει, εντός τριμήνου, το εναπομείναν ποσό του δανείου (μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκιών, όπως προβλέπεται), η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%. Εάν η εξόφληση του ποσού που απομένει ρυθμιστεί σε δόσεις, τότε η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 χρόνια και η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει έως και το 40%.

Η ρύθμιση αφορά αγρότες, γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχουν λάβει αγροτικό δάνειο (καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων κλπ.) από την πρώην ΑΤΕ και τις υπόλοιπες τράπεζες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση στις πληρωμές πέραν των 30 ημερών κατά την 31/12/2017. «Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία γιατί πλέον στενεύουν τα περιθώρια. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταφύγει είτε σε νομικές ενέργειες είτε στην πώληση των συγκεκριμένων δανείων σε fund. Και μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική για το χώρο . Γι αυτό κι εμεί ήδη έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για τις οφειλές εκείνες που δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση», επεσήμανε ο κ. Αποστόλου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ρύθμιση δεν αφορά στις αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγικές εγκαταστάσεις (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία κλπ.), οι οποίες εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Επίσης, δεν αφορά αγρότες με πολύ υψηλά εισοδήματα. Πληροφορίες παρέχονται στα κατά τόπους Κέντρα ή Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 213.212.57.30) καθώς στην PQH (τηλ. 213.088.7000).

Οι αιτήσεις ρύθμισης θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.keyd.gov.gr