Ρύθμιση οφειλών 2019 σε 120 δόσεις. Τα βασικά σημεία

Ρύθμιση οφειλών 2019 σε 120 δόσεις. Τα βασικά σημεία

Το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση σε έως 120 δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο (εφορία), τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ.
Τα βασικά σημεία της ρύθμισης του νομοσχεδίου, όπως παρουσιάστηκαν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο υπουργείο Οικονομικών, οι υπουργοί Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών

Για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 120 δόσεις προς το δημόσιο (εφορία):

– Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέχρι την 28 Ιουνίου 2019

– Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.

– Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις κλπ)

– Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ.

– Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα εφαρμοστεί ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του.

Οι προοδευτικοί συντελεστές θα μειώνονται ανάλογα με τα τέκνα στις περιπτώσεις που η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα.

-Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής θα υπάρχει απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%.

-Η μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% θα γίνεται εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που προτείνεται από την φορολογική διοίκηση.

-Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.

-Για εισόδημα μέχρι 10.000 και οφειλή έως 3.000 ευρώ δεν θα υπάρξει επιβάρυνση τόκων με την υπαγωγή στην ρύθμιση.

-Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα ισχύει ότι και για τα φυσικά πρόσωπα.

-Για τα Νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) θα ισχύουν τα εξής :

α) Για οφειλές από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ κλπ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 18.

β) Για οφειλές από έκτακτη αιτία όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 30.

-Στην ρύθμιση θα μπορούν οι οφειλέτες να εντάξουν και τις οφειλές που έχουν σε άλλες ρυθμίσεις.

-Η ρύθμιση θα χάνεται όταν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις.

-Στην ρύθμιση δεν θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες που έχουν καταδικασθεί για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.

– Αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από τις 14 Μαΐου 2019 για τα φυσικά πρόσωπα και από 16 Μαΐου 2019 για τα Νομικά.

– Όσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση τους δεν θα μπορούν να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση.Για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία:

-Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019.

-Στην ρύθμιση εντάσσονται όλοι. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή όχι.

-Δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή άλλα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή στην ρύθμιση.

-Στην ρύθμιση υπάγονται και οι εργοδοτικές εισφορές που τυχόν οφείλει μια επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή των επιχειρήσεων δεν θα υπάρχει επανυπολογισμός των εισφορών, θα υπάρχει όμως κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 100% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή, ή 50% εάν κάνουν εξόφληση σε δόσεις με ελάχιστο τα 50 ευρώ.

– Ειδικά για τους αγρότες, θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 100%.

-Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές έως 31-12-2018.

-Οι εισφορές του ασφαλισμένου από το 2002 θα υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο ποσό που προβλέπει ο νόμος 4387/2016, δηλαδή περίπου 160 ευρώ το μήνα.

Από αυτόν τον επανυπολογισμό θα προκύπτει το κούρεμα της βασικής οφειλής.

Στη συνέχεια θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και ο συνδυασμός αυτών των δύο κουρεμάτων θα οδηγεί σε μία νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, η οποία θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ».

Σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης της σύνταξης μετά την υπαγωγή στην ρύθμιση, η υπουργός εργασίας τόνισε ότι ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει να κάνει υπαγωγή στην ρύθμιση με κούρεμα μόνο των προσαυξήσεων και όχι της βασικής οφειλής η οποία μπορεί να μειώσει το ποσό της σύνταξης.

-Η υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα ανοίξει αμέσως μετά την δημοσίευσή του νόμου στο ΦΕΚ

Ρύθμιση οφειλών 2019 σε 120 δόσεις