Σχολικό έτος 2021-2022. Αλλαγές σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία

Σχολικό έτος 2021-2022. Αλλαγές σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία

Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί, προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

 

 

Αριθμ. Φ.10/ΜΑ/102319/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3897/20.08.2021
Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2021-2022 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση,

Β) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2021-2022 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση,

Γ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2021-2022 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση

Δ) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2021-2022 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση

 
 

Ε) Προάγονται από το σχολικό έτος 2021-2022 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση

Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο 2021

Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία από τον Σεπτέμβριο 2021

 

Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022