Σε λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων για τα ενημερωτικά συντάξεων ΕΦΚΑ 2019

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων για τα ενημερωτικά συντάξεων ΕΦΚΑ 2019

Ηλεκτρονικά οι ενστάσεις για τα ενημερωτικά εκκαθαριστικά συντάξεων ΕΦΚΑ 2019

 Οι ενστάσεις των συνταξιούχων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων όπως εμφανίζεται στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων Ιανουαρίου 2019, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής, στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ

Συγκεκριμένα:

Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΦΚΑ στη στήλη «Συνταξιούχοι» έχει προστεθεί η επιλογή «Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης»

Με κλικ στην επιλογή αυτή και με τους κωδικούς TaxisNet ο συνταξιούχος οδηγείται στην φόρμα της ένστασης, όπου μπορεί να γράψει τους λόγους για τους οποίους ζητά την διόρθωση του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης

Ως εκ τούτου για να υποβληθεί η ένσταση ο συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζει τους κωδικούς TaxisNet, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ, που θα του ζητηθούν για να οδηγηθεί στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της ένστασης

 

Σχετικά:

Ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κ. Αλέξης Μητρόπουλος, μετά την πρόσφατη ανάρτηση από τον ΕΦΚΑ «Ενημερωτικών Σημειωμάτων Πληρωμής Σύνταξης», εκφράζει την άποψη ότι ο επανυπολογισμός των συντάξεων όπως εμφανίζεται σε αυτά, είναι λανθασμένος και μη νόμιμος και προτείνει σε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση Νέας Συνταξιοδοτικής Απόφασης (τροποποιητικής)

 

ΕΦΚΑ. Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων από 01/01/2019