Σε λειτουργία το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Σε παραγωγική λειτουργία και αξιοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρίσκεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, η λειτουργία του οποίου παρουσιάστηκε σήμερα (09-12-2014) σε εκδήλωση στο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τον ευρύτερο κύκλο του Ποινικού Μητρώου και μέσω αυτού καταχωρούνται και υπόκεινται σε διαχείριση με συστηματικό τρόπο τα Ποινικά Μητρώα των πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας με άμεσο, αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου αναφέρθηκε στη σημασία του έργου του Εθνικού Ποινικού Μητρώου το οποίο συμβάλει στην εμπέδωση της έννοιας του Κράτους Δικαίου καθώς και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το σύστημα που καλύπτει 165 Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες Εφετών και Εφετεία ανά την Επικράτεια σε 63 πόλεις της Χώρας, έχει υλοποιηθεί με στόχο την απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών για τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τον περιορισμό των δαπανών και τη γρήγορη και αποτελεσματική καθημερινή εξυπηρέτηση χιλιάδων πολιτών που αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ανά την Επικράτεια.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Ένωση Εταιρειών UniSystems και SingularLogic και συγχρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους μέσω ΕΣΠΑ.

Σχετικά: Ποινικό Μητρώο. Ποινές που εγγράφονται και ποιες από αυτές «διαγράφονται».