Σεμινάρια ΔΣΑ για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Σεμινάρια ΔΣΑ για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Σεμινάρια ΔΣΑ για το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Έναρξη εγγραφών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με την υποστήριξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της, διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018Στόχος των σεμιναρίων είναι οι συνάδελφοι να ενημερωθούν διεξοδικά και σε βάθος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις αλλαγές που αυτό επιφέρει και την αναγκαία συμβολή των δικηγόρων σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 40 ωρών και θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του ΔΣΑ.

Ως εκπαιδευτές συμμετέχουν μέλη της ΑΠΔΠΧ και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του δικηγορικού και νομικού κόσμου, καθώς και του τομέα της πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί ενημερωτικό υλικό καθώς και αναλυτική βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων, ενώ στο τέλος κάθε κύκλου θα διενεργούνται εξετάσεις προκειμένου να αποδεικνύεται η επιτυχής ή μη παρακολούθηση των σεμιναρίων.Οι δύο πρώτοι κύκλοι σεμιναρίων έχουν προγραμματιστεί για τις 24 έως 29 Απριλίου 2018 και για τις 30 Απριλίου 2018 έως 6 Μαΐου 2018

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στο portal.olomeleia.gr

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για τα σεμινάρια και το πρόγραμμά τους