Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του νέου ΚΠολΔ στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως.

Τα προβλήματα, που ανακύπτουν ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους (2016-2017)

Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, Μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ (Από την εισήγηση στο συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις νέες διατάξεις του ΚΠολΔ)

Δείτε το πλήρες κείμενο της εισήγησης στο ιστολόγιο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΣχετικάNOMOΣ 4335/2015. Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας