Συνεχή τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

ethnosimoΓενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης παρουσιάζει συχνά καθυστερήσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, η έκδοση και η εκτέλεση συνταγών και παραπεμπτικών μπορεί να γίνεται και χειρόγραφα.