Συνοπτικές πληροφορίες για τις τριπλές εκλογές 2014

εκλογές 2014ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθούν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης από 22 έως και 25 Μαΐου 2014. Στη χώρα μας, ως ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, ορίζεται η Κυριακή 25 Μαΐου 2014 από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

* Κάθε κόμμα ή συνασπισμός περιλαμβάνει μέχρι σαράντα δύο (42) υποψηφίους, δηλαδή μέχρι το διπλάσιο του αριθμού των 21 εδρών που αναλογούν στην Ελλάδα.

* Οι ετεροδημότες θα ψηφίσουν με ειδικούς εκλογικούς κατάλογους, στους οποίους συμπεριλήφθηκαν οι εκλογείς που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής μέχρι και τις 14.3.2014, καθώς και ειδικοί κατάλογοι πολιτών Ευρωπαϊκής Ενωσης οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής επίσης μέχρι την ίδια ημερομηνία (14.3.2014).

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν και οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι και καταστάσεις για ορισμένες κατηγορίες εκλογέων (στρατιωτικών, ναυτικών, και ανδρών φρουράς εκλογικών τμημάτων, καθώς και κρατουμένων στις φυλακές).

* Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, οι οποίοι ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στην περιφέρεια όπου υπηρετούν.

* Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά, όπως και διαβατήρια που έχουν λήξει. Η αναγνώριση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης γίνεται με βάση ισχύον δελτίο ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο.

* Η εκλογή διενεργείται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι Ελληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που κατοικούν στην Ελλάδα, με προϋπόθεση την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας.

* Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν οι Ελληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα της εκλογής.

* Οι επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές και οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμπέσουν χρονικά (25 Μαΐου 2014). Ο εκλογέας, αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία ψηφοφορίας για τις ευρωεκλογές, θα επαναλάβει την ίδια διαδικασία για τις δημοτικές και τέλος για τις περιφερειακές εκλογές.

* Οι εκλογείς μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασμού επιλογής τους, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο δίπλα στο όνομα του καθενός σταυρό προτίμησης. Σε περίπτωση όμως που τεθούν περισσότεροι σταυροί, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Οι πολίτες θα ψηφίσουν για δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους στις 18 Μαΐου 2014 και αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50 συν ένα, και στις 25 Μαΐου 2014 (επαναληπτικές).

Στους καταλόγους συμπεριλαμβάνονται όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, της δημοτικής κοινότητας ή της τοπικής κοινότητας (καθώς και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου, της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας όπου κατοικούν).

* Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους και όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Διευκρινίζεται ότι στις δημοτικές εκλογές δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους κρατούμενους και τους ναυτικούς.

* Οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους.

* Στον υποψήφιο δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

* Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται και πάλι την ακυρότητα αυτού.

* Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή μπορεί να βάλει μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. Αν σημειωθούν περισσότεροι, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται όμως υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

* Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του: σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική και σε έναv έως τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες, καθώς και σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Δηλαδή, ο εκλογέας μπορεί να θέσει έναν ή περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος, και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.

* Επίσης, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και σε έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

* Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή μπλε απόχρωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο σταυρός θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται.

* Για τον υποψήφιο δήμαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

* Εγγραφές ή διαγραφές δεν επιτρέπονται και, αν γίνουν, επιφέρουν ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

* Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνο αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από τα κανονικά, αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει, αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας, αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

* Για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών της περιόδου που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει την 31η Αυγούστου 2019 ψηφίζουμε την Κυριακή 18 Μαΐου 2014. Οι εκλογές θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις δημοτικές, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία, ωστόσο, θα διενεργηθεί σε διαφορετικές κάλπες.

* Ψηφίζουμε για την ανάδειξη περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών συμβούλων.

* Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης. Αν κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών εκλογών σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014.

* Σε όσες περιφέρειες γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 25η Μαΐου 2014, τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή τη 18η Μαΐου 2014

* Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.

* Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

* Επισημαίνεται ότι στον υποψήφιο περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται.

* Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από σαράντα ένα (41) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, πενήντα ένα (51) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους, εβδομήντα ένα (71) μέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων. Το περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής αποτελείται από εκατόν ένα (101) μέλη. Το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη.

* Η εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών περιφερειακών ενοτήτων και των μελών του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

* Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: έναν υποψήφιο περιφερειάρχη, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των περιφερειακών ενοτήτων.

* Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας, ο αριθμός των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος με τον αριθμό των νομών.

* Οι υποψήφιοι περιφερειακοί συμβούλοι είναι σε ίσο αριθμό με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού αυτού μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%).

* Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.

* Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έναν (1) υποψήφιο στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται έως τρεις (3) περιφερειακοί σύμβουλοι, προς έναν ή δύο υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από τέσσερις (4) έως και επτά (7) περιφερειακοί σύμβουλοι, προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από οκτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακοί σύμβουλοι και προς έναν ή δύο ή τρεις ή τέσσερις υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περισσότεροι από δώδεκα (12) περιφερειακοί σύμβουλοι.

* Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

* Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής ενότητας δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Πηγή: enet.gr