Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.

Σύνταγμα του 1844 (τ.Α 5/18.3.1844)

Σύνταγμα του 1864 (τ.Α 48/17.11.1864)

Σύνταγμα του 1911 (τ.Α 127/1.6.1911)

Σύνταγμα του 1975 (τ.Α 111/9.6.1975)

Σύνταγμα του 1986 (τ.Α 23/14.3.1986)

Σύνταγμα του 2001 (τ.Α 85/18.4.2001)

Σύνταγμα του 2008 (τ.Α 120/27.6.2008).