Συνταγολόγια για συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΞ7Μ-ΟΘΠ
Αθήνα 14-11-2013
ΑΠ: οικ.36484

Θέμα: Σχετικά με τη διάθεση συνταγολογίων σε ιατρούς πνευμονολόγους για συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης

Για την συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης, καθότι δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα χορηγούνται συνταγολόγια ενιαίου τύπου (χειρόγραφα):

α) σε ιατρούς αλλεργιολόγους και ΩΡΛ και

β) σε ιατρούς πνευμονολόγους (συμβεβλημένους με ΕΟΠΥΥ ή πιστοποιημένους ιδιώτες) μόνο όταν δεν υπάρχει ιατρός αλλεργιολόγος στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο και για την συνταγογράφηση μόνο εμβολίων απευαισθητοποίησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ