Συντελεστής ΦΠΑ μουσικών παραστάσεων σε κέντρα διασκέδασης

Η διενέργεια μουσικών παραστάσεων από κέντρα διασκέδασης δεν μπορεί να υπαχθεί σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ