Στην ολομέλεια του ΣτΕ τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων

Στην ολομέλεια του ΣτΕ τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων

Δημοσιεύθηκε  η απόφαση του Στ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ επταμελής σύνθεση) που κρίνει ως αντισυνταγματικές τις περικοπές των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας
Περαιτέρω η απόφαση αυτή παρέπεμψε την υπόθεση, λόγω σπουδαιότητας, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία θα κρίνει οριστικά το θέμα της αντισυνταγματικότητας των περικοπών και πληρωμής των αναδρομικών

Σχετικά με την δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ:

ο νομοθέτης όφειλε αποφαινόμενος τεκμηριωμένα για την αναγκαιότητα του μέτρου, να εξετάσει την ύπαρξη τυχόν εναλλακτικών επιλογών και να συγκρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς για τον επιδιωκόμενο δημόσιο σκοπό της δημοσιονομικής προσαρμογής καθώς και εάν οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης περικοπής αποδοχών στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων, αθροιζόμενες με τις επιπτώσεις από τα ήδη ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, και συνδυαζόμενες με τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των υπαλλήλων, κάτω του επιπέδου της αξιοπρεπούς διαβίωσης… Με την επίμαχη διάταξη επιχειρείται νέα, για πολλοστή φορά περικοπή την αποδοχών, της ίδιας ακριβώς ομάδας θιγόμενων, ειδικότερα δε, θεσπίζεται πλέον με αυτήν, όχι περαιτέρω μείωση, αλλά κατάργηση των ετήσιων αποδοχών.

Περαιτέρω τα επιδόματα, εορτών και αδείας, συνδέονται από τη φύση τους με τις αυξημένες ανάγκες που ανακύπτουν κατά τις εορταστικές περιόδους και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, οι οποίες ανάγκες συντρέχουν για όλους τους υπαλλήλους ανεξάρτητα από το μισθό του καθενός…

Ο νομοθέτης δεν δικαιολογείτο πλέον να προχωρήσει στην υιοθέτηση του επίμαχου καταργητικού μέτρου, χωρίς προηγουμένως να έχει εκτιμήσει την προσφορά του μέτρου ενόψει και της διαπίστωσης, ότι τα αντίστοιχα μέτρα που είχε λάβει έως τότε δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα, και ότι η οικονομική ύφεση είχε ενταθεί με ρυθμούς που είχαν ανατρέψει τις αρχικές προβλέψεις“.