Στον Ελαιώνα το πρώτο κέντρο αποτέφρωσης νεκρών

Στον Ελαιώνα το πρώτο κέντρο αποτέφρωσης νεκρών

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η απόφαση για την κατασκευή κέντρου αποτέφρωσης νεκρών (ΚΑΝ) στο δήμο ΑθήναςΗ απόφαση καθορίζει τον χώρο και τις προϋποθέσεις για την κατασκευή, σύμφωνα με την πρόταση του δήμου για την περιοχή του Ελαιώνα

Συγκεκριμένα:

Η υπουργική απόφαση προβλέπει την κατασκευή του κέντρου αποτέφρωσης νεκρών (ΚΑΝ) καθώς και τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (στα οικοδομικά τετράγωνα 17 και 29), βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, που ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του δήμου Αθηναίων.

Στον κοινόχρηστο χώρο δημιουργείται οργανωμένος χώρος πρασίνου που περιλαμβάνει αναψυκτήριο, χώρους συνάθροισης κοινού, αθλητικές εγκαταστάσεις και απαραίτητες υποδομές, για τη φύλαξη και τη συντήρηση του χώρου.

Οι περιφράξεις θα είναι φυτικές, η υπάρχουσα υψηλή βλάστηση προστατεύεται, ενώ τα υλικά επίστρωσης και η φύτευση θα είναι σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Το οικόπεδο που αναμένεται να κατασκευαστεί το κέντρο αποτέφρωσης νεκρών (ΚΑΝ) είναι στον Ελαιώνα, έκτασης περίπου δέκα στρεμμάτων, και το οποίο βρίσκεται σχεδόν δίπλα στο υπό κατασκευή τζαμί με είσοδο από την λεωφόρο Αθηνών.

Βάσει της μελέτης που έχει κάνει ο δήμος το κέντρο αποτέφρωσης νεκρών (ΚΑΝ) θα περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις χιλίων περίπου τ.μ. με κόστος κατασκευής 1,5 εκατ. ευρώ.

Στο Νόμο 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 139 προβλέπεται η αξιοποίηση ενός χώρου στον Ελαιώνα, τον οποίο ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να παραχωρήσει για την κατασκευή του κέντρου αποτέφρωσης νεκρών.

Νόμος 4495/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 167/03.11.2017
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Άρθρο 139
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α 57) 
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α 57) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε περιοχές στις οποίες έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ ́ 166), καθώς και σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών οι οποίοι βρίσκονται μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20.9.1995 προεδρικού διατάγματος (Δ ́ 1049) της περιοχής του Ελαιώνα».

ΣχετικάΑποτέφρωση νεκρών. Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)