Στρατεύσιμοι με προβλήματα μετακίνησης λόγω απεργίας 9.11.2022

Οι στρατεύσιμοι που υποχρεούνται να καταταγούν με την 2022 ΣΤ΄ΕΣΣΟ (Στρατός Ξηράς – Πολεμική Αεροπορία) ή με την 2022 Δ΄ΕΣΣΟ (Πολεμικό Ναυτικό) και αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνησή τους προς τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) λόγω της προγραμματισμένης για την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, μπορούν να επικοινωνούν με οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) για να ενημερωθούν σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες