Συλλεκτικά νομίσματα έτους κοπής 2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 69/17.05.2024
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2 ευρώ, έτους κοπής 2024, με θέματα:

α) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ» και

β) «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.

 

Άρθρο 1

1. Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των δύο ευρώ (2€), σε δύο παραστάσεις, με θέματα: α) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ» και β) «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».

2. Τα κέρματα αυτά κόπτονται-τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων ανά θέμα, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης των ως άνω κερμάτων είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2024.

3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως έχουν καθοριστεί στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία.

4. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων, ανά θεματολογία, είναι:

Α) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ»

• Περιμετρικά στον δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα δώδεκα (12) αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται προσωπογραφία της Πηνελόπης Δέλτα. Περιμετρικά αποτυπώνονται οι επιγραφές «ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ 1874-1941» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», αριστερά το ανθέμιο (σήμα του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών- Ι.Ε.Τ.Α.) και δεξιά το έτος κοπής. Η ονομαστική αξία του κέρματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία.

Β) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

• Περιμετρικά στον δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα δώδεκα (12) αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εσωτερικός κύκλος του κέρματος (πυρήνας) φέρει το κτήριο της Βουλής με τις χρονολογίες «1974» «2024». Περιμετρικά αποτυπώνονται οι επιγραφές «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ενώ κάτω διακρίνεται το ανθέμιο (σήμα του Ι.Ε.Τ.Α.). Η ονομαστική αξία του κέρματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία.

Άρθρο 2

1. Οι ποσότητες των εν λόγω κερμάτων παραδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων μεταφέρεται σε πίστωση σχετικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 3

Στο παρόν προσαρτάται Παράρτημα, στο οποίο απεικονίζονται οι νέες παραστάσεις των εθνικών όψεων

Άρθρο 4

Η κυκλοφορία των υφιστάμενων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης