Συνεχίζονται τα κρούσματα γρίπης τον Απρίλιο 2022

Συνεχίζονται τα κρούσματα γρίπης τον Απρίλιο 2022

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα τον Απρίλιο 2022

 

Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2021 – 2022 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 40/2021 (04–10 Οκτωβρίου 2021) και θα ολοκληρωθεί την εβδομάδα 20/2022 (16–22 Μαΐου 2022)

 

– Κατά την εβδομάδα 13/2022 (28 Μαρτίου – 03 Απριλίου 2022) οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 12/2022.

– Κατά την εβδομάδα 13/2022 (28 Μαρτίου – 03 Απριλίου 2022) στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 43 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 16 από νοσοκομεία και 27 από το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Sentinel).

Τα 12 (27,9%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α (υπότυπος Α(Η3Ν2)).

–  Τονίζεται η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.

 

  

 

Πληροφορίες επιδημιολογικής επιτήρησης

Από την εβδομάδα 40/2021 έως και την εβδομάδα 13/2022 έχουν ελεγχθεί συνολικά 488 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 128 από νοσοκομεία και 360 από τα δίκτυα παρατηρητών νοσηρότητας.

Τα 44 (9%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για τον ιό γρίπης τύπου Α .

Τα 44 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν και ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2).

 

Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων

Το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων δεν αποτελεί σύστημα εκλογής για την παρακολούθηση της πορείας της δραστηριότητας της γρίπης.

Παρόλα αυτά, η δήλωση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης περιλαμβάνεται στο σύστημα (ως συμπληρωματική πηγή πληροφορίας). Η αύξηση της δραστηριότητας της γρίπης την τελευταία εβδομάδα αποτυπώθηκε και στο Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων και τα δεδομένα συνάδουν με το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως τις 03/04/2022 καταγράφηκαν 321 κρούσματα, εκ των οποίων τα 89 την εβδομάδα 13 (28 Μαρτίου – 03 Απριλίου 2022).

 

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη

Στην ιστοσελίδα http://flunewseurope.org/ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες που συλλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη.

Κατά την εβδομάδα 12/2022 (21 Μαρτίου – 27 Μάρτιο 2022), από τις 38 χώρες, οι 30 ανέφεραν χαμηλή δραστηριότητα της γρίπης.