Συντάξεις Νοεμβρίου 2020 και αναδρομικά. Γιατί δεν πληρώθηκαν ορισμένοι συνταξιούχοι την Παρασκευή

Συντάξεις Νοεμβρίου 2020 και αναδρομικά. Γιατί δεν πληρώθηκαν ορισμένοι συνταξιούχοι την Παρασκευή

Γιατί δεν πιστώθηκαν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων την Παρασκευή 23.10.2020

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω τεχνικού προβλήματος του συστήματος διατραπεζικής μεταφοράς κεφαλαίων ΔΙΑΣ δεν πιστώθηκαν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων την Παρασκευή 23.10.2020

Το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε σήμερα 24.10.2020

 

Η Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει τα εξής:

24/10/2020 – Δελτία Τύπου

Το τεχνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε χθες Παρασκευή στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν υφίσταται πλέον.

Ως εκ τούτου, αποκαταστάθηκε και το πρόβλημα της διατραπεζικής μεταφοράς κεφαλαίων που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.

 

 

 

Αναδρομικά συνταξιούχων. Αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα με τα ποσά

Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων

 
 

Στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el) και στις υπηρεσίες για συνταξιούχους έχει αναρτηθεί η υπηρεσία

Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων

από την οποία οι συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώσουν Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων, όπου εμφανίζονται αναλυτικά τα ποσά των αναδρομικών

Το Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων  έχει την εξής μορφή:

Πρώην Φ.Κ.Α Κατηγορία Σύνταξης Έτος Μεικτά Ποσά Κρατήσεις Πληρωτέο Ποσό

 

Δείτε το Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων στη διεύθυνση:

https://www.efka.gov.gr/el