Σύνταξη και σε όσους χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Real News (29.7.2023), ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανέφερε τα εξής:

«Ναι, ο στόχος μου είναι να μπορούν να βγουν στη σύνταξη και όσοι χρωστούν πάνω από 20.000 χιλιάδες ευρώ, με κάποια κριτήρια προφανώς, που θα αποδεικνύει ότι δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά για ανθρώπους που έχουν πράγματι καταστραφεί οικονομικά και έχουν απόλυτη ανάγκη αυτή τη σύνταξη

Γνώμονας των αποφάσεων πρέπει να είναι η κοινωνική Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί κάποιος να έχει πληρώσει 27 χρόνια ένσημα και να μην μπορεί να πάρει τη σύνταξή του»