Τα βασικά σημεία των νέων, προς ψήφιση, ρυθμίσεων οφειλών σε 100 δόσεις

Για τις οφειλές στο ΔΗΜΟΣΙΟ

Σε 2 έως και 100 δόσεις θα μπορούν οι φορολογούμενοι να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΔΗΜΟΣΙΟ και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1 Μαρτίου 2015

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση (ηλεκτρονικά) έως τις 26 Μαΐου 2015

Περαιτέρω ως τις 27 Απριλίου 2015 για την ευνοϊκή διάταξη που προβλέπει ότι όσο μέρος της αρχικής οφειλής εξοφληθεί άλλο τόσο από τις προσαυξήσεις διαγράφεται.

Διαγραφή προσαυξήσεων ανάλογα με τις δόσεις εξόφλησης του χρέους που θα επιλέξει ο οφειλέτης.
• Για εφάπαξ εξόφληση της οφειλής διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής
• από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις διαγραφή του 90% των προσαυξήσεων και των τόκων
• από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή από το 80% των προσαυξήσεων και των τόκων
• από 11έως και 20 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 75%.
• από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 70%.
• από 31 έως 40 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 65%.
• από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 60%.
• από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 55%.
• από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 50%.
• από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 45%.
• από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 40%.
• από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 30%.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται σε 20 ευρώ
Ο ετήσιος τόκος περιορίζεται από 5,6% σε 3%
Η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,25% το μήνα
Ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Απώλεια της ρύθμισης
1) αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβληθούν τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
2) αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ` όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους

Καταργείται η ποινική δίωξη για χρέη έως 50.000 ευρώ
Καταργείται η αυτόφωρη διαδικασία για χρέη (δηλαδή ο οφειλέτης δεν συλλαμβάνεται, αλλά παραπέμπεται σε τακτική δικάσιμο)

 

Για τις οφειλές στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι ασφαλιστικές οφειλές προς τα ταμεία εκτός του ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2015.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η πληρωμή των τρεχουσών εισφορών από την 1η Φεβρουαρίου 2015

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τις 30 Απριλίου 2015, ενώ στη ρύθμιση μπορούν να μπουν όσοι βρίσκονται ήδη σε άλλη ρύθμιση.

Έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων (100% για εφάπαξ καταβολή, 70% έως 50 δόσεις, 50% για εξόφληση σε 100 δόσεις)

Μέγιστες δόσεις, οι 100 μηνιαίες ενώ το ελάχιστο ποσό καταβολήςτο μήνα ανέρχεται στα 50 ευρώ

Για ποσά οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται ετήσια προσαύξηση.

Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή

Αναστέλλονται οι διώξεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης έως τις 31 Μαρτίου του 2016 για ασφαλισμένους φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το έτος χρήσης 2014 (δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 31/3/2016)

Παρέχεται δυνατότητα επιλογής στην τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, και παραμονή στην κατηγορία επιλογής μέχρι 31-12-2016

Καταργείται η ποινική δίωξη για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ