ΤΑΠ. Δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης στάθμευσης

ΤΑΠ. Δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης στάθμευσης

Επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) σε δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης στάθμευσης σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής.Τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, δεν υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων και εις βάρος των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ορόφων ή διαμερισμάτων της ιδίας οικοδομής (ομόφωνα). (Γνωμοδότηση 135/2017 του E Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών)

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Γνωμοδότησης 135/2017 ΝΣΚ

Σχετικά:

Πυλωτή. Άκυρη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας που καθορίζει θέσεις στάθμευσης

Μεταβιβάσεις ακινήτων. Προσκόμιση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ