Τέσσερα (4) κρούσματα γρίπης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022

Τέσσερα (4) κρούσματα γρίπης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022

Τέσσερα (4) κλινικά δείγματα ήταν θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α

 

Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2021 – 2022 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 40/2021 (04–10 Οκτωβρίου 2021) και θα ολοκληρωθεί την εβδομάδα 20/2022 (16–22 Μαΐου 2022)

 

• Κατά την εβδομάδα 8/2022 (21–27 Φεβρουαρίου 2022) οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (Διάγραμμα 1 και 2).

• Κατά την εβδομάδα 8/2022 (21–27 Φεβρουαρίου 2022) στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 15 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 4 από νοσοκομεία και 11 από τα δίκτυα Sentinel. Κανένα δείγμα δεν ήταν θετικό για ιούς γρίπης

• Με βάση τα ανωτέρω, η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Τονίζεται η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.

 

  

 

Πληροφορίες επιδημιολογικής επιτήρησης

 

Από την εβδομάδα 40/2021 έως και την εβδομάδα 8/2022 έχουν ελεγχθεί συνολικά 338 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 76 από νοσοκομεία και 262 από τα δίκτυα Sentinel.

Τα 4 (1,3%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α.

Τα 4 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν ανήκαν όλα στον υπότυπο Α(Η3Ν2)

 

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη

Στην ιστοσελίδα http://flunewseurope.org/ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες που συλλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη.

Κατά την εβδομάδα 7/2022 (14-20 Φεβρουαρίου 2022), η δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα όπως αναφέρθηκε από 24 χώρες μέλη του δικτύου επιτήρησης στο σύνολο των 37 χωρών που δήλωσαν