Προσλήψεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για επιδοτούμενο πρόγραμμα

Θέσεις εργασίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για επιδοτούμενο πρόγραμμα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

α) 1 (ένας) στον τομέα «Mικροχειροτεχνίες, σχεδιασμός διακοσμητικών μικροαντικειμένων, σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή φωτιστικών, καλλιτεχνική διακόσμηση και διακόσμηση εσωτερικού χώρου»

β) 1 (ένας) στον τομέα «Ραπτικής, πατρονίστ, ράφτη ρούχων, ενδυμάτων /υποδημάτων»

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων19 Ιουνίου 2017

 

Ημερομηνία Έναρξης Εργασίας: 1η Ιουλίου 2017

Διάρκεια Εργασίας

14 μήνες

(12 μήνες + 2 μήνες άδεια άνευ αποδοχών)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (2.3.3)
2. TERMS OF REFERENCE (OΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) (2.3.3)
3. CV – FORM.doc