Τι αλλάζει για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος

Τι αλλάζει για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών υιοθετείται νέο σύστημα σήμανσης, με βάση την πρόταση της ΡΑΑΕΥ, που προβλέπει τη σήμανση από τους προμηθευτές των υπερήμερων καταναλωτών σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η σήμανση θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι πάροχοι, όταν υπάρχει αίτηση αλλαγής προμηθευτή.

Ταυτόχρονα, θεσμοθετείται η έννοια του στρατηγικού κακοπληρωτή.

Ως στρατηγικός κακοπληρωτής νοείται ο καταναλωτής που έχει προβεί σε συστηματική αλλαγή τουλάχιστον δύο προμηθευτών εντός πενταετίας και με αρχή την 1.1.2020.

Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν θα μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή, χωρίς να αποπληρώσουν ή διακανονίσουν τις οφειλές τους στον τρέχοντα προμηθευτή.

Τα πλεονεκτήματα της θέσπισης του νέου συστήματος είναι:

Α) Λόγω του βήματος της πρότερης επισήμανσης, αναμένεται να μειωθούν σημαντικά οι εντολές απενεργοποίησης μετρητή.

Β) Αντιμετωπίζεται, δραστικά, το πρόβλημα των στρατηγικών κακοπληρωτών, καθώς περιορίζεται η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή στους συστηματικά ασυνεπείς καταναλωτές.

Γ) Η λύση τηρεί τις αρχές αναλογικότητας ως προς το δικαίωμα για ελεύθερη αλλαγή προμηθευτή.

Δ) Ελαχιστοποιούνται οι επισφάλειες των προμηθευτών, όφελος το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στα τιμολόγια των καταναλωτών μειώνοντας το ενεργειακό κόστος

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης