Τι περιλαμβάνει το Καλάθι του Πάσχα

Το Καλάθι Πάσχα (από 05-04-2023 έως και 15-04-2023) περιλαμβάνει, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, τα εξής προϊόντα και τρόφιμα

Αρνί
Κατσίκι
Τσουρέκι ή τσουρέκι με αυγό
Σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα

 

Η υπουργική απόφαση

Αριθμ. 30505 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2130/31.03.2023
Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204) – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15585/17-02-2023 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 828).