Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης των πλημμυροπαθών για θέματα υγείας

Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης των πλημμυροπαθών για θέματα δημόσιας υγείας έθεσε σε λειτουργία το Υπουργείο Υγείας

Στόχος της τηλεφωνικής γραμμής είναι μέσω της υπεύθυνης ενημέρωσης να προληφθεί η πιθανότητα διάδοσης μολυσματικών ασθενειών στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το

τηλέφωνο 213 2161123 – 9 καθημερινά, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ

και να υποβάλλουν οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με θέματα δημόσιας Υγείας και Υγιεινής

Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης των πλημμυροπαθών για θέματα υγείας