Τιμολόγια ρεύματος με χαμηλή τιμή το μεσημέρι αντί νυχτερινού

Τιμολόγια ρεύματος με χαμηλή τιμή το μεσημέρι αντί του νυχτερινού που ισχύει, προωθείται ως λύση για να εξισορροπηθεί η προσφορά και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

Όπως επισημαίνει η υφυπουργός Ενέργειας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου:

«Το πρώτο σκέλος είναι να μεταφέρουμε την πλεονάζουσα παραγωγή ενέργειας, την υπερπροσφορά, από το μεσημέρι που δεν την χρειαζόμαστε, στο απόγευμα και το βράδυ. Αυτό για να το κάνουμε η λύση είναι η αποθήκευση ενέργειας. Ήδη σήμερα που μιλάμε, έχουμε τη βεβαιότητα ότι στους επόμενους δεκαοκτώ μήνες τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, 700 MW αποθήκευση ενέργειας με μπαταρία και αντλησιοταμίευση, είναι βέβαιο ότι θα δρομολογηθούν.

Το δεύτερο σκέλος είναι το αντίστροφο: πώς θα μεταφέρουμε τη ζήτηση της ενέργειας από το βράδυ προς το μεσημέρι, να μπορούμε να καταναλώνουμε δηλαδή ενέργεια τις ώρες που έχουμε πλεονάζουσα ενέργεια. Εδώ η λύση που δρομολογούμε είναι τα δυναμικά τιμολόγια που θα δώσουν ένα κίνητρο χαμηλής τιμής, να μπορεί δηλαδή το μεσημέρι να έχει μια φθηνότερη χρέωση στην τιμή της κιλοβατώρας, για να μπορούμε να καλύπτουμε λοιπόν αυτήν την παραγωγή ενέργειας».