Τοποθέτηση ιατρών στα νοσοκομεία για απόκτηση ειδικότητας

Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106 – ΦΕΚ B 314 – 15.02.2016
Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας.