Τουρισμός για όλους 2020. Έγινε η κλήρωση για τους δικαιούχους

Τουρισμός για όλους 2020. Έγινε η κλήρωση για τους δικαιούχους

Έγινε η κλήρωση των δικαιούχων του Προγράμματος Τουρισμός για όλους 2020

Τα τελικά αποτελέσματα αναρτώνται σήμερα (31.7.2020) μέχρι το τέλος της ημέρας 

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός τουρισμού με ανάρτησή του, έγινε σήμερα (31.7.2020) η κλήρωση των δικαιούχων του Προγράμματος Τουρισμός για όλους 2020

Μέχρι το τέλος της ημέρας (31.7.2020) τα οριστικά αποτελέσματα με τους κληρωθέντες δικαιούχους για τους οποίους θα εκδοθεί e-voucher θα αναρτηθούν στο

 

https://www.tourism4all.gov.gr/

 

Ο τελικός δικαιούχος (μετά την κλήρωση) και τα ωφελούμενα μέλη του e -voucher επιλέγουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων και με δική τους ευθύνη κάνουν τη σχετική κράτηση αναφέροντας ότι είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού και κάτοχοι e-voucher

Από το μητρώο παρόχων ενημερώνονται για την δηλωθείσα, από τον πάροχο, τιμή συνεργασίας.

Η τιμή συνεργασίας επιδοτείται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 50% (ή 60% ως ορίζεται) και με ανώτατο ποσό τα 30€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση και ο δικαιούχος συμμετέχει πληρώνοντας το υπόλοιπο.

Η διαμονή των 4 διανυκτερεύσεων είναι προϋπόθεση.

Η συμφωνία με το κατάλυμα για το κόστος παραμονής στο κατάλυμα για περισσότερο διάστημα γίνεται μεταξύ παρόχου και το Υπουργείο Τουρισμού δεν εμπλέκεται