Τουρισμός για Όλους. Νέες κληρώσεις τον Ιανουάριο 2023

Νέες κληρώσεις για τα προγράμματα Τουρισμός για Όλους και North Evia Pass τον Ιανουάριο 2023

 

Μέσα στον Ιανουάριο 2023 θα γίνουν νέες κληρώσεις για voucher διακοπών και συγκεκριμένα για τα προγράμματα Τουρισμός για Όλους και North Evia Pass (σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού τουρισμού)

 

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε τέλη Ιανουαρίου 2023 θα γίνουν δυο νέες κληρώσεις:

Η κλήρωση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» θα αφορά 125.000 ψηφιακά voucher, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 30 Ιουνίου 2023

Το πρόγραμμα του evia pass και του samos pass επεκτείνεται για 12 χιλιάδες δικαιούχους με τα voucher αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2023

 

Η σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ) έχει ως εξής:

Αριθμ. 597 – ΦΕΚ Τεύχος Β 103/16.01.2023
3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13958/11.07.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ- 2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) και 17708/14.09.2022 (Β’ 4880) όμοιες αποφάσεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 13958/11.07.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Επικρατείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ- 2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) και 17708/14.09.2022 (Β’ 4880) όμοιες αποφάσεις ως εξής:

1. Τροποποιούμε το τέταρτο εδάφιο του χωρίου που προηγείται του άρθρου 1 του διατακτικού της ως άνω απόφασης και το χωρίο αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Την κατάρτιση προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού “Τουρισμός για Όλους” για τα έτη 2022 – 2025, το οποίο θα πραγματοποιείται σε ετήσιους κύκλους και, συγκεκριμένα, την υλοποίηση του πρώτου κύκλου του προγράμματος με τίτλο “Τουρισμός για Όλους 2022”. Το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους 2022” υλοποιείται μέχρι τις 30.6.2023. Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε./ www.ktpae.gr) ορίζεται Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος. Για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους 2022” καταβάλλεται ποσό ύψους εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€64.240.000), που αφορά σε δαπάνες χορήγησης της οικονομικής διευκόλυνσης στους δικαιούχους για τον πρώτο κύκλο, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό ύψους εξήντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (€63.000.000), καθώς και ποσό που αφορά σε δαπάνες υλοποίησης που ορίζεται βάσει της Προγραμματικής Συμφωνίας, που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της Κ.Τ.Π. Μ.Α.Ε., οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.240.000)».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 (ΑΔΑ: 688Γ465ΧΘΟ-ΤΞ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Επικρατείας, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) και 17708/14.09.2022 (Β’ 4880) όμοιες αποφάσεις. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 

  

Τα χρήματα μπαίνουν άμεσα, με τη μορφή άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι νέες κληρώσεις θα γίνουν εντός του Ιανουαρίου 2023

 

Πότε θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα

Οι οριστικοί πίνακες για τους νέους δικαιούχους αναρτώνται αμέσως μετά την κλήρωση, και οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν, όπως και στην προηγούμενη κλήρωση, μέσω της εφαρμογής

https://vouchers.gov.gr/tourism4all

 

αλλά και μέσω μηνύματος SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης