Τράπεζες – ΟΤΟΕ. Στάση εργασίας την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Τράπεζες – ΟΤΟΕ. Στάση εργασίας την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ (στη συνεδρίαση της 24.3.2022) αποφάσισε την προκήρυξη πανελλαδικής στάσης εργασίας του προσωπικού όλων των τραπεζών την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 από ώρα 11.15 έως 15.15