Τραπεζικές αργίες λόγω Πάσχα 2021 και μεταφοράς Πρωτομαγιάς

Τραπεζικές αργίες λόγω Πάσχα 2021 και μεταφοράς Πρωτομαγιάς

Τι ισχύει για συναλλαγές, πληρωμές οφειλών και εμβάσματα

 

Λόγω της εορτής του Πάσχα 2021 και της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται από την Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 μετά την καταληκτική ώρα αποδοχής συναλλαγών, θα εκτελεστούν την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη.

Οι μεταφορές εντός των τραπεζών θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021

Για την εκτέλεση των μισθοδοσιών και των μεταφορών πίστωσης e-PPS θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τετάρτη 05 Μαΐου 2021

 
 

Οι μεταχρονολογημένες και μελλοντικές εντολές με ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 θα εκτελεστούν την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021, τη Δευτέρα 03 Μαΐου 2021 και την Τρίτη 04 Μαΐου 2021