ΤΣΑΥ. Εκτύπωση βεβαίωσης εισφορών για φορολογική χρήση

ΤΣΑΥ. Εκτύπωση βεβαίωσης εισφορών για φορολογική χρήση

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (www.tsay.gr) οι βεβαιώσεις των ασφαλισμένων για τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβάλλει.Πρόκειται για εισφορές που καταβλήθηκαν το 2018 και αφορούν είτε την κανονική περίοδο καταβολής τους, είτε περιπτώσεις που αφορούν δόσεις και σχετικό διακανονισμό.

Στην παρακάτω διεύθυνση εμφανίζεται η φόρμα του ασφαλιστικού ταμείου ΤΣΑΥ στην οποία μπορούν να συνδεθούν οι ασφαλισμένοι και να λάβουν τη βεβαίωση για την εφορία

http://www.tsay.gr/VevaioseisEisforesForm/

Όπως διευκρινίζεται οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ασφαλισμένους για χρήση στην εφορία, στο πλαίσιο της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Σύμφωνα µε την απόφαση αριθ. 185/9/15/23-9-2015 της ∆Ε/ΕΤΑΑ-ΤΥ στο Τµήµα Εσόδων λόγω φόρτου εργασίας είναι δυνατή η τηλεφωνική συναλλαγή καθημερινά από 7.30 έως 9.00 π.µ και από 14.00 έως 15.00 µ.µ. στα παρακάτω τηλέφωνα:οι βεβαιώσεις των ασφαλισμένων για τις ασφαλιστικές εισφορές

Τηλεφωνικό κέντρο 2108816911-17

Τηλέφωνο Προϊστάμενου 2108832973

Πληροφορίες για ελεύθερους επαγγελματίες ( εισφορές, δάνεια, ρυθμισμένες οφειλές, οικονομικός έλεγχος συνταξιοδοτικών φακέλων, δάνεια υγειονομικών) 2108229328 2108819188

Πληροφορίες για εργοδότες (αιτήσεις για οικονομικό έλεγχο αποδοθεισών εισφορών από εργοδότες) 2108832751

Πληροφορίες για ∆ηµόσιο Έσοδο (Βεβαιωμένες οφειλές) 2108814440