ΤΣΜΕΔΕ. Αποδείξεις νοσηλίων, εξετάσεων και επισκέψεων

ΤΣΜΕΔΕ
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Αποδείξεις νοσηλίων, εξετάσεων, επισκέψεων που είναι πριν την 12η Νοεμβρίου 2012, θα παραλαμβάνονται από το ΚΥ μέχρι 11-11-2013.

Εκ της Δ/νσης

Υγείας και πρόνοιας